1. 01Наши проекты
 2. 02Наши услуги
 3. 03О нас
 4. 04Блог
 5. 05Вакансии
Офис
+380680423043
43000
Украина, Волынская обл.,  г. Луцк
ул. Зацепы, 10

Пн - Пт 9:00 - 18:00
Сб, Вс - выходной
Отправить запрос
Для лучшего понимания вашего продукта или бизнеса - заполните эту форму, мы свяжемся с вами и предложим вариант совместной работы
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Ця політика конфіденційності та захисту персональних даних визначає порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації, що була отримана в процесі використання сайту: http://dreamext.com (надалі – Сайт).

Dreamext відповідально ставиться до дотримання права кожного відвідувача нашого Сайту на конфіденційність персональних даних і вживає найсучасніші технічні й організаційні заходи для забезпечення високого рівня захисту оброблюваних персональних даних від несанкціонованого доступу. Використовуючи Cайт, користувач (надалі – Користувач) підтверджує, що ознайомився та повністю (однозначно) погодився з умовами цієї політики конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

Користувач не має права використовувати Сайт, якщо не згодний та не погоджується з умовами цієї політики конфіденційності.

Політика конфіденційності розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних.
Обробка персональних даних здійснюється товариством лише за згодою суб’єкта персональних даних.

У цій політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Адміністрація Сайту (надалі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені Dreamext, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником персональних даних особа, якій власником та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних.

Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, що ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для дотримання Адміністратором Сайту або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Користувач Сайту (Споживач) – суб’єкт персональних даних.
Фізична особа, яка відвідує Сайт Dreamext для замовлення послуг та персональні дані якої обробляються. Така фізична особа повинна володіти необхідним обсягом дієздатності. Сайт Dreamext не може збирати та обробляти інформацію від фізичної особи, яка не досягла 18 років. Згода на обробку персональних даних таких осіб повинна надаватися законними представниками такої неповнолітньої/малолітньої особи.

Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Відповідальна особа – визначена власником чи розпорядником персональних даних особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, інформує та консультує власника або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних.
Мета збору та обробки персональних даних Користувача
Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних» а також:
 • оформлення та розміщення замовлення на послуги;
 • встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробки запитів, замовлень, заявок від Користувача;
 • визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;
 • підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
 • маркетингових цілей;
 • аналіз зручності Користування Сайтом.
Якщо Користувач погодився отримувати інформацію про нові продукти й спеціальні пропозиції, Сайт Dreamext обробляє його дані, щоб надіслати йому свою комерційну (рекламну) інформацію, наприклад, щодо поточних програм лояльності, акцій, спеціальних пропозицій тощо.
Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.
У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних власник персональних даних повинен отримати згоду суб'єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
Склад персональних даних, які підлягають обробці
Сайт Dreamext обробляє ті або інші персональні дані, залежно від мети обробки, які, загалом, будуть такими:
 • ім’я та прізвище Користувача (Споживача);
 • адреса електронної пошти;
 • номер телефону;
 • комерційна інформація (у випадку, якщо Користувач підписався на нашу розсилку);
 • інформацію про підключення, географічне положення, перегляди (якщо Користувач взаємодіє з нами з мобільного телефону чи будь-якого іншого пристрою);
Правові підстави обробки даних
Для забезпечення захисту персональних даних Користувачів, ця Політика конфіденційності розроблена Сайтом Dreamext з урахуванням положень законодавства України, зокрема: Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.
Адміністрація Сайту Dreamext обробляє персональні дані Користувача лише у разі наявності його згоди, наданої під час надсилання заявки на одержання послуг. Згода на обробку персональних даних може відбиратися шляхом проставлення відповідної відмітки у графі «Я надаю згоду на обробку персональних даних та погоджуюсь з Політикою конфіденційності».
Згода на обробку персональних даних є повністю добровільною.

Сайт Dreamext не перевіряє достовірність наданої Користувачем персональної інформації і не здійснює контроль за її актуальністю. Сайт Dreamext виходить з того, що Користувач надає достовірну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної, неточної, неповної, помилкової чи неактуальної інформації несе Користувач (Споживач).
Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних).
Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
Ця Політика конфіденційності обов’язкова також для застосування відповідальними особами, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків.
Права Користувача у зв’язку з передачею та обробкою персональних даних:
У зв’язку з обробкою ваших персональних даних Користувач (суб'єкт персональних даних) має право:
 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження власника чи розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із відмовою обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними. Також, право відкликати свою згоду на збір та обробку персональних даних в будь-який час без зазначення причин. Запит може бути про відкликання згоди на обробку частково, наприклад відкликання згоди на отримання комерційної інформації, або про відкликання згоди на обробку повністю. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Користувача на Сайті Dreamext, дані більше не обробляються. Відкликання згоди не вплине на жодну здійснену раніше діяльність.
 • на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку персональних даних до уповноважених органів або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Адміністрація Сайту Dreamext зобов’язана інформувати Користувача про вжиті дії не пізніше, ніж протягом 1-го (одного) календарного місяця з дати отримання кожного з запитів Користувача.
Період зберігання персональних даних
Строк дії згоди на обробку персональних даних необмежений. У будь-якому випадку, тривалість зберігання персональних даних буде залежати від цілей та мети обробки, які наводяться у цій Політиці конфіденційності, але не більше ніж 10 років.
Спілкування щодо персональних даних
Будь-які повідомлення або запити, пов’язані з персональними даними, можна надсилати адміністрації Сайту Dreamext зручним для Користувача способом, за допомогою відкритих контактних даних.
Довіреність на обробку персональних даних
Сайт Dreamext може доручити обробку персональних даних діловим партнерам, якщо це необхідно для здійснення транзакцій, або передачі комерційної інформації (останнє стосується тих Користувачів, які погодилися отримувати комерційну інформацію), або для інших цілей, досягнення яких потрібно для належного виконання замовлень Користувачем.
Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством України.
Користувач погоджується з тим, що адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди Користувача (суб'єкта персональних даних) на обробку цих даних, наданої власнику персональних даних, або відповідно до вимог закону.
Доступ до персональних даних Користувача третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.
Електронні комерційні повідомлення – розсилка. Відмова підписки на електронну розсилку
Користувач може підписатися на розсилку від адміністрації Сайту, зазначивши свою адресу електронної пошти або номер телефону й погодившись на обробку персональних даних із метою отримання комерційної та маркетингової інформації електронною поштою або в текстових повідомленнях. Адміністрація Сайту використовує розсилку новин і текстових повідомлень для інформування про останні пропозиції (наприклад, про нові послуги, спеціальні пропозиції, акції, знижки тощо).
Користувач має право контролювати отримання електронних комерційних повідомлень Сайту Dreamext.
Користувач може в будь-який час відмовитися від підписки на розсилку новин і текстових повідомлень.
Файли cookies
Для роботи Сайту Dreamext використовуються файли cookies. Файли cookies – це невеликі файли, які дозволяють пристроям, які застосовується Користувачами для перегляду веб-сторінок (наприклад, комп’ютер, смартфон), зберігати деяку інформацію про його пристрій. Інформація, яка записана в файлах cookies, використовується, наприклад, з рекламною та статистичною метою та для адаптації Сайту Dreamext до індивідуальних потреб Користувача. Він може змінити налаштування файлів cookies у своєму веб-браузері. Якщо налаштування залишаться незмінними, файли cookies зберігатимуться на пристрої. Зміна налаштувань cookies може обмежити функціональність Сайту Dreamext.
Користувач можете управляти та/або видаляти, обмежувати або блокувати cookies файли з Сайту в будь-який час шляхом модифікації конфігурації браузеру.
Якщо Користувач не бажає використовувати cookies файли на Сайті, то Користувач повинен спочатку відключити cookies файли на своєму браузері.
Продовжуючи користування Сайтом, Користувач приймає політику інтернет-магазину з використання cookies файлів.
Безпека та захист персональних даних
Сайт Dreamext поважає конфіденційність персональних даних своїх Користувачів (покупців/споживачів) і докладає всіх зусиль, використовуючи найсучасніші технології, задля забезпечення захисту персональних даних Користувача.
Всі фізичні, електронні та управлінські заходи приймаються для забезпечення безпеки системи Сайту Dreamext. Всі дані зберігаються та резервуються на захищених серверах товариства.
Дані, отримані на Сайті, передаються через протокол https, що забезпечує безпечну передачу даних.
Додаткові умови
Сайт Dreamext має право вносити зміни до Політики конфіденційності в односторонньому порядку.
Політика конфіденційності з внесеними змінами вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
Всі пропозиції, зауваження та питання з приводу Політики конфіденційності надсилаються шляхом відправки електронного листа на електронну адресу manager.dreamext@gmail.com або за телефоном +38-(068)-042-30-43.
Cookies
Мы используем файлы cookie и другие технологии чтобы предоставить функции веб-сайту, понимать его использование и оптимизировать наши предложения, а также предоставлять индивидуальные предложения и рекламу. Подробнее см. нашу политику конфиденциальности.